söndag 10 juni 2012

Tack!

Vilka insikter och möten ni alla varit med och skapat!


Jag har nu komenterat alla bloggar och hoppas att ni alla fortsätter att blogga så jag kan få at del av ert reflekterande. Till hösten startar nästa grupp blivande atelieristor sin resa så glöm inte av att dyka in här bland bloggarna och följa insikter och utsikter! 
Jag tog en del bilder på avslutningen och lägger in dem framöver.
Ha en underbar sommar.
Hälsningar Mia

lördag 9 juni 2012

Blogg komentarer!

Hej!
Jag har nu påbörjat mina komentarer och börjat uppifrån. Jag kommer fylla på så att alla får en kort feedback på ert arbete från mig:) //Mia

torsdag 24 maj 2012

Upplysande Knytkalas 31 maj


UPPLYS OSS !


Efter allt slit, examineringar, samtal, fantastiska, nya, trevliga och otrevliga, spännande och helt magiskt pedagogiska, visuella, taktila ljusbringande och konstnärliga upplevelser är det då äntligen dags för en avslutande fest i Atelieristatappning.

Torsdagen den 31 maj klär vi upp oss i upplysningens kläder och äter upplysande mat.
Klä er i ljusets nyanser och ta med er knytkalasmat som upplyser oss alla andra om annat som vi inte tidigare visste.
Helt enkelt, UPPLYS OSS med din närvaro, dina kläder och din picknick.Hälsningar från oss :)


torsdag 3 maj 2012

Examination


3 maj Grupp uppgift i bas lag 5
Diskussion och reflektion i grupp inför examination


Lyft fram för gruppen viktiga aspekter ur era processer kring atelieristans roll, bildprojekt och barns skapande.
Hur kan estetiken skapa ingångar och förbindelser inom och mellan olika ämnes områden?
Vilket tillägg är atelieristans roll för barns läroprocesser och utveckling såväl för individen som för samhället.
Hur kan estetiska läroprocesser integreras i det vardagliga arbetet i förskola och skola. Vilken betydelse har arbetssätt och syn på kunskap och lärande.


10 maj Eget arbete 7
Summera och reflektera kring din process och basgruppsarbetet på bloggen stärk dina tankar med litteratur referenser. Utveckla dina tankar kring rollen som bildpedagog, historiskt, teoretiskt och praktiskt med utgångspunkt från atelieristans roll, visuell kultur och lärande. Vilka utvecklingsmöjligheter och svårigheter ser du i atelieristans arbete.  4000-7000 tecken


24 maj 18 – 21 Examination
Ni kommer att gruppvis få diskuterar hur era processer kring utbildningen och ovanstående frågeställningar.
Sammanfatta i valfri form gruppens reflektioner och tankar (PowerPoint, film, upplevelse, gestaltning var fri att skapa) - lyft personliga aspekter så de syns i redovisningen. Varje grupp har 20 minuter till förfogande+ 10 min förberedelse.Bloggen – Mia kommer att lämna kommentarer och feedback på era individuella bloggar.

Läs gärna igenom kursplanen, mål och kunskapskrav för kursen på GUL

citat från senaste föreläsningen

”Vår tid förödmjukar ögat.// Vårt samhälle skvalas över av glättade schablonbilder avsedda för snabb avläsning och konsumtion.

I vår tid ges alltså ögat en allt större roll, men syftet är bara att utnyttja och förnedra det.//

En god fostran till att verkligen kunna se måste dels befria från det passiva och osjälvständiga seendet, dels understödja det kreativa och kritiska.

Skapa en rörlighet i tankar och insikter”
                        Loris Malaguzzi

------
Analys –
djupgående och noggrann undersökning

Norstedts svenska ordbok
-----

Att se är en konst ….
…. seendekonst
Brita Dunderberg-Jonsson

----

”När sinnena är med behöver man inte nöta in kunskap”

----

VÄNSTER                              HÖGER
    
MATEMATISK                            INTUITIV
KRITISK                               KREATIV
VERBAL                                    KÄNSLIG
LOGISK                                   FANTASIFULL                     
PLANERANDE                      TIDSOBUNDEN
TIDSMEDVETEN                                   HELHETSINRIKTAD
ANALYSERANDE                  SUBJEKTIV
OBJEKTIV                      KONKRET

----

Talförmåga
Matematik
Logisk problemlösning
Ordning
Logik

Sanningsenlig och jordnära
Kontrollerar rumslig perception och analys av föremål via känseln
Överlägsen när det gäller visuellt-motoriska uppgifter

Sandra Aamodt, Sam Wang
----

”…utvecklar sitt skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, och…utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”


                      Utveckling och lärande

Arbetslaget ska….. ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer…

                                                                    Lpfö 98, Reviderad 2010
----

Människan är fullt tillräckligt utrustad för alla jordiska behov, om hon bara litar på sina sinnen och utvecklar dem på sådant sätt att de blir värda förtroendet. Sinnena bedrar oss inte, det är omdömet som bedrar oss.
----
”Hjärnan är ingen passiv mottagare av bilder och ljud från omvärlden. Den söker aktivt efter  mönster och den tolkar omvärlden.

Vi har begåvats med hjärnor som fyller i ofullständiga mönster därför att sådana mekanismer ökar våra överlevnadschanser.”

                        Peter Gärdenfors, ”Lusten att förstå”
----

HUR VÄL KÄNNER DU DIN HJÄRNA?

Vilken av följande aktiviteter höjer prestationsförmågan i skolan?

a) att lyssna till klassisk musik medan du sover
b) att lyssna till klassisk musik medan du pluggar
c) att lära sig spela ett instrument som barn
d) att ta paus och spela TV spel
e) både c) och d)
                                                             Sandra Aamodt
                                                             Sam Wang

----
fredag 20 april 2012

Visuell kultur

Hej!

Nu ligger en powerpoint från gårdagens seminarium på GUL

Återkommer med information om examinationsuppgifterna, omfattning osv.


Susanne